Ontvang nu gratis het e-book “De acht stappen naar optimale gezondheid.“

Disclaimer

By Liza is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van consulten en/of behandelingen en het nemen van supplementen welke door By Liza zijn geadviseerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het proces en de gevolgen ervan. By Liza is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele schade. By Liza behoudt zich het recht voor de consulten te staken of de behandeling(en) stop te zetten totdat er contact is geweest met een andere gespecialiseerde therapeut, psycholoog en/of psychiater. Het ondergaan van de consulten en de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

By Liza is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van een behandeling. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: allergische reacties en andere lichamelijke klachten na een behandeling. By Liza behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts. Het reserveren van een behandeling valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van By Liza en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van By Liza.

De door By Liza verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. By Liza streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door By Liza ingericht en worden niet door By Liza gemaakt.

By Liza aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.